เครื่องตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ด


RJS Inspector เครื่องตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ด นำเข้าจาก USA

 

เป็นเครื่องตรวจสอบคุณภาพ 100% ของบาร์โค้ดที่พิมพ์ออกมาจากเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดรุ่น T5000r Thermal bar code และ SL5000r printer series. คุณสมบัติพิเศษคือ ขณะพิมพ์ออกมาแล้วเช็คว่า ไม่สามารถอ่านได้ เครื่องจะดึงย้อนกลับกากบาท ว่าไม่อ่าน แล้วพิมพ์ดวงใหม่มาทดแทน ด้วยคุณสมบัติพิเศษนี้มีเพียงรุ่นเดียวเท่านั้น จึงเหมาะสำหรับงานพิมพ์บาร์โค้ดที่ต้องการคุณภาพการตรวจสอบ 100% เทคโนโลยี่นี้เหมาะสำหรับโรงงานอุตหากรรมส่งออก

 

ระบบตรวจสอบ 100% ของบาร์โค้ด ทั้งคุณภาพความเข้มของบาร์โค้ด และ คุณภาพของความเข้มของแท่งบาร์โค้ดในครั้งเดียวกัน ด้วยความสามารถของ เครื่องตรวจสอบบาร์โค้ดนี้สามารถต่อเชื่อมกับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดได้ทุกยี่ห้อ และนอกจากนี้ ยังสามารเก็บข้อมูลงานพิมพ์ย้อนหลังเพื่อตรวจสอบในภายหลังได้อีกด้วย

 

PRODUCTS

Powered by MakeWebEasy.com